Samenwerking

SOC Nederland werkt samen met diverse partijen in de zorg, zoals huisartsen, psychologen, gecertificeerde instellingen, jeugdbescherming en reclassering. Deze partijen schakelen ons in als een kind of gezin niet meer verder komt in de reguliere zorg. De reguliere zorg kan vaak geen structurele ondersteuning bieden of is niet geschikt voor de aanpak van problemen in de gezinssituatie. De opvoedkundige professionals van SOC Nederland overleggen met de diverse betrokken partijen en rapporteren over de voortgang van zowel het kind als het gezin. Hierdoor ontstaat er voor alle partijen een compleet beeld van de gezinssituatie.

Preventieve zorg

Vaak worden de professionals van SOC Nederland preventief ingezet. Het opvoeden van een kind met een extra zorgbehoefte is zwaar en kan voor spanning in de gezinssituatie en opvoeding zorgen. Extra hulp en ondersteuning kunnen deze spanning wegnemen waardoor er meer plezier, begrip en erkenning in gezin ontstaat.

Extra hulp en ondersteuning kunnen spanning wegnemen

Nazorg bij een zwaar traject

Ook bij kinderen met zware psychische aandoeningen biedt SOC Nederland hulp en ondersteuning. Wanneer een kind is uitbehandeld bij een psycholoog of psychiater is er vaak nog nazorg nodig. Wij werken intensief samen met de geestelijke gezondheidszorg en zijn een gecertificeerde partner als het aankomt op nazorg, hulp en ondersteuning in de thuissituatie van het kind.

 

Samenwerken met SOC Nederland

SOC Nederland biedt oppashulp en gezinsondersteuning voor gezinnen waarbij een of meerdere kinderen te maken hebben met een psychische aandoening. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een samenwerking met SOC Nederland? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op met SOC Nederland