Gezinsbegeleiding

Bij ambulante gezinsbegeleiding leggen we accent op het versterken van opvoedingsvaardigheden. Heeft jouw gezin te maken met een veelheid aan problemen? Voor gezinnen met (complexe) problemen op meerdere leefgebieden is (kortdurende) gezinsbegeleiding mogelijk. Samen werken we aan oplossingen;

De aandacht gaat vooral naar:

  • Vergroten van de kennis en vaardigheden op het gebied van ouderlijke opvoeding
  • De onderlinge relaties in het gezin
  • Individuele problematiek van de gezinsleden
  • Uitbreiden en versterken van het sociale netwerk

Onze gezinsondersteuning bestaat naast de reguliere begeleiding ook uit specialistische begeleiding en is er voor gezinnen met kinderen met bijvoorbeeld ad(h)d, ASS, angst- en hechtingsproblematiek. Hierbij draait de ondersteuner mee in het dagelijkse leven van jouw gezin. Het terugbrengen van de balans en het behouden van de draagkracht en draaglast staan centraal. Daarnaast werkt de ondersteuner samen met jullie aan opgestelde doelen om de ontwikkeling van je zoon of dochter op een positieve manier te stimuleren.

Specialistische gezinsbegeleiding

Onze specialistische gezinsbegeleiding is er voor zowel de complexe als ‘lichtere’ hulpvragen. Vragen die we regelmatig tegenkomen, gaan over opvoeding, het functioneren van (een van) de ouders/verzorgers, gedragsproblemen bij (een van) de kinderen of de omstandigheden rond het gezin en in hun sociale netwerk. Tijdens het intakegesprek wordt er naast het nader kennismaken met elkaar, samen met jullie gekeken naar doelen waar de komende periode aan gewerkt zal worden. De specialistische begeleiding wordt naast de reguliere begeleiding ingezet en heeft in de eerste fase van het traject een praktische insteek om zo goed mogelijk te kunnen observeren, meedraaien met jullie gezin en te werken aan een vertrouwensband.

Het terugbrengen van de balans en het behouden van de draagkracht en draaglast staan centraal.

Een goede match

Wij geloven dat een goede match tussen jouw gezin en de hulpverlener van essentieel belang is. Voordat het hulpverleningsproces wordt gestart, vindt er daarom een matchingproces plaats. Dit houdt in dat wij kijken welke professional goed past bij jouw gezin, zowel betreft kind als ouder(s). Hierin worden ook jouw persoonlijke wensen meegenomen. SOC Nederland vindt dit van grote waarde, omdat een goede, vertrouwelijke samenwerkingsrelatie een essentiële factor is in de effectiviteit van onze hulpverlening.

Samen werken aan jouw gezin

De gezinnen die wij begeleiden stellen zich open en kwetsbaar op. Vanwege deze kwetsbaarheid wijzen wij je er niet op wat niet goed gaat, wat anders moet en waarin jouw gezin in negatieve zin afwijkt van de norm. Wij geloven juist in een gelijke behandeling en een positieve benadering. Wanneer ouders worden benaderd als gelijken, worden ze in hun eigen kracht gezet en krijgen ze zelfvertrouwen. Dit geeft ruimte om te werken aan wensen en veranderingen. Wij staan daarom met onze begleiding altijd naast de ouder(s). Onze professionele begeleiders hebben daarom een onbevangen en open houding, zodat jij je vertrouwd en veilig voelt.

Observatie in de thuissituatie

De hulp van SOC Nederland vindt te allen tijde bij jou thuis plaats. Dit zorgt ervoor dat onze begeleiders verschillende momenten van een dag kunnen observeren, zoals het eetmoment, spelmoment of avondritueel. De uren dat een hulpverlening de praktische ondersteuning biedt aan de kinderen levert voor de professional ruime informatie op over het kind en het gezinssysteem. Dit zorgt ervoor dat bepaalde patronen herkent kunnen worden die voor jullie misschien vanzelfsprekend zijn.

‘’Jullie zien veel meer dan de gezinsbegeleider die hier een paar uur in de week komt” – Ouder

Structuur, begrip en plezier in jouw gezin

Door de observaties in de thuissituatie ervaart de begeleider wat er thuis als zwaar wordt ervaren of wat nou juist de moeilijke momenten zijn in de opvoeding. Door de inzet van praktische ondersteuning door dezelfde professional als diegene die de specialistische begeleiding biedt, ontstaat er een compleet beeld. Hierdoor kan onze professional jullie gericht en persoonlijk advies geven hoe om te gaan met bepaalde situaties. Concrete tips, praktische handvatten en een uitgebreid stappenplan brengen structuur, begrip en plezier terug in het gezinsleven.

Specialistische begeleiding voor jouw gezin?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van specialistische begeleiding voor jouw gezin? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over onze werkwijze en kunnen je helpen met de aanvraag bij de gemeente.

Vraag een vrijblijvende kennismaking aan
Misschien ook interessant

Gespecialiseerde oppas in de vorm van begeleiding

SOC Nederland biedt begeleiding in de vorm van een gespecialiseerde oppas. Je behoudt zelf de regie; de oppasprofessional fungeert als verlengstuk van jouw/jullie opvoeding, en werkt aan de doelen die...
Bekijk

Begeleiding regulier onderwijs

Kinderen die in gedrag geen aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten vragen vaak meer aandacht en begeleiding van de leraar. Klassen zitten echter vaak vol, waardoor de leraar in veel gevallen...
Bekijk

Psycho-educatie

Onze specialistische oppassen en ondersteuners ontwikkelen zich continu door middel van workshops en individuele coaching. Wij vinden het belangrijk dat zij kennis hebben van een grote diversiteit aan psychische klachten...
Bekijk

Video Home Training (VHT)

Video Home Training (VHT) is een vorm van intensieve gezinsbegeleiding, waarbij er in de thuissituatie video-opnames worden gemaakt. De opnames worden gebruikt om jou te ondersteunen in de opvoeding van...
Bekijk

Kinderworkshops

Onze therapeuten hebben diverse kinderworkshops ontwikkeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit wordt gedaan door middel van speelse opdrachten die passen bij het kind en de eventuele aandoening...
Bekijk