Voor professionals

SOC Nederland werkt samen met huisartsen, gecertificeerde zorginstellingen, jeugdbescherming en reclassering. Met de meeste van hen werken wij al tientallen jaren samen. Door goede samenwerking, heldere communicatie en specialistische kennis leveren wij een belangrijke bijdrage aan de zorgbehoefte van gezinnen met een kind met een psychische aandoening.

Bekijk hieronder wat SOC Nederland als partner voor jouw organisatie kan betekenen.

Zorgaanbod

SOC Nederland helpt gezinnen met zowel lichte als zwaardere problematiek. Het gaat hierbij om gezinnen met een kind met ad(h)d, autisme, angst-, hechtings- of stemmingsstoornissen. Wij bieden hen passende hulp en ondersteuning door middel van een breed dienstenpakket. Het hulptraject kan voor gezinnen emotioneel en zwaar zijn. Onze dienstverlening wordt daarom altijd afgestemd op de wensen en behoeften van het gezin. Daarbij zorgen we dat de ondersteuner goed matcht met het gezin. Persoonlijke aandacht, openheid en erkenning staan binnen onze werkwijze centraal. We werken daarbij systeemgericht en geloven in een krachtig netwerk van diverse partijen die elkaar kunnen versterken in de hulpverlening aan een gezin.

Bekijk hieronder het zorgaanbod van SOC Nederland:

Ambulant begeleiding 
Begeleide omgang
Casemanagement
Specialistische (gezins)begeleiding
Begeleiding bij meervoudige complexe problematiek
Opvoedondersteuning
Zorg binnen onderwijs
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Cultuur sensitief werken
Beeldvorming observatietraject
Lees meer

1 plan 1 gezin 1 regisseur

Wanneer een gezin vanuit meerdere partijen hulp ontvangt, is het belangrijk om het overzicht en de voortgang goed in de gaten te houden. Een gezinsplan biedt houvast voor zowel de gezinsleden, mensen uit hun netwerk en alle hulp- en dienstverlenende partijen. In het plan staat duidelijk beschreven wat de doelen van het gezin zijn, welke afspraken er zijn gemaakt met de verschillende betrokkenen, wie waar verantwoordelijk voor is, hoe de voortgang wordt geëvalueerd en wat de vervolgstappen zijn afhankelijk van het wel al dan niet behalen van de geformuleerde doelstellingen.

Lees meer

Samenwerking

SOC Nederland werkt samen met diverse partijen in de zorg, zoals huisartsen, psychologen, gecertificeerde instellingen, jeugdbescherming en reclassering. Deze partijen schakelen ons in als een kind of gezin niet meer verder komt in de reguliere zorg. De reguliere zorg kan vaak geen structurele ondersteuning bieden of is niet geschikt voor de aanpak van problemen in de gezinssituatie. De opvoedkundige professionals van SOC Nederland overleggen met de diverse betrokken partijen en rapporteren over de voortgang van zowel het kind als het gezin. Hierdoor ontstaat er voor alle partijen een compleet beeld van de gezinssituatie.

Lees meer

Gecontracteerde zorgaanbieder

SOC Nederland is een een gecontracteerde zorgaanbieder voor de regio’s Nijmegen, Arnhem, Noord-Limburg, Oss, Uden en Tiel. Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars waardoor wij in bijna alle gevallen direct zorg kunnen verlenen. Er is vanuit de client wel een officiële verwijzing vanuit de huisarts nodig om het zorgtraject te starten.

 

 

 

 

Lees meer

Aanmelden professionals

SOC Nederland werkt samen met verschillende partijen in de zorg, zoals huisartsen en andere gecertificeerde en gecontracteerde zorgverleners. Heb je interesse in een samenwerking met SOC Nederland? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om een vrijblijvende afspraak in te plannen.

Lees meer

Partners