Voor ouders

Het opvoeden van een kind dat extra zorg nodig heeft, kan op sommige momenten zwaar zijn. Het is fijn als er dan iemand is die je op de piekmomenten helpt en ondersteunt. Iemand die aandacht heeft voor jouw kind, zodat jij even aandacht hebt voor jezelf, je partner of je andere kinderen. En iemand die je niet alleen helpt met praktische zaken, maar ook specialistische begeleiding kan bieden, kan helpen bij onderwijsgerelateerde zaken en je helpt bij het creëren van structuur in het gezinsleven.

Bekijk hieronder wat SOC Nederland voor jouw gezin kan betekenen.

Gespecialiseerde oppas in de vorm van begeleiding

Je doet er alles aan om je kind met ad(h)d, autisme, angststoornis of stemmingsstoornis de begeleiding te bieden die hij of zij nodig heeft, maar je merkt dat je soms geen kant meer op kunt. Het gezinsleven wordt bepaald door de zorg voor je kind. Tijd voor jezelf, je partner en andere gezinsleden is beperkt. Soms kan het van belang zijn om de zorg af en toe even uit handen te geven, zodat jij en de andere gezinsleden tot rust kunnen komen.

Lees meer

Gezinsondersteuning

Voor gezinnen die extra aandacht en zorg kunnen gebruiken, biedt SOC Nederland specialistische gezinsondersteuning aan. Onze gezinsondersteuning bestaat naast de reguliere begeleiding ook uit specialistische begeleiding en is er voor gezinnen met kinderen met ad(h)d, ASS, angst- en hechtingsproblematiek. Hierbij draait de ondersteuner mee in het dagelijkse leven van jouw gezin. Het terugbrengen van de balans en het behouden van de draagkracht en draaglast staan centraal. Daarnaast werkt de ondersteuner samen met jullie aan opgestelde doelen om de ontwikkeling van je zoon of dochter op een positieve manier te stimuleren.

Lees meer

Begeleiding regulier onderwijs

Kinderen die in gedrag geen aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten vragen vaak meer aandacht en begeleiding van de leraar. Klassen zitten echter vaak vol, waardoor de leraar in veel gevallen niet voldoende aandacht kan besteden aan een kind met extra zorgbehoefte. SOC Nederland biedt daarom in de gemeenten Wijchen en Druten ook ondersteuning op scholen en BSO’s aan.

Lees meer

Psycho-educatie

Onze specialistische oppassen en ondersteuners ontwikkelen zich continu door middel van workshops en individuele coaching. Wij vinden het belangrijk dat zij kennis hebben van een grote diversiteit aan psychische klachten en aandoeningen. Denk hierbij aan ad(h)d, ASS, autisme, angststoornissen, maar ook hechtings- en eetstoornissen. Kennis van symptomen, klachten, behandelmethoden en therapieën zijn van groot belang voor hun dagelijkse werkzaamheden. Maar ook aan de effecten op het gezinsleven en de ouder(s) wordt aandacht besteedt. Met het vergroten van de kennis van onze medewerkers verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening en blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandelmethoden en behandelmogelijkheden.

Lees meer

Video Home Training (VHT)

Video Home Training (VHT) is een vorm van intensieve gezinsbegeleiding, waarbij er in de thuissituatie video-opnames worden gemaakt. De opnames worden gebruikt om jou te ondersteunen in de opvoeding van je kind(eren). Door de beelden leer je daarnaast om moeilijke situaties beter te begrijpen. We analyseren deze opnames van de alledaagse gang van zaken, zodat zichtbaar wordt wat goed loopt in de communicatie en wat versterkt kan worden. Je krijgt daarbij op een positieve manier inzicht in het contact tussen jezelf en je kind(eren). Het doel van Video Home Training is het verbeteren van de interactie tussen ouders en kinderen waardoor sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen bij kinderen worden voorkomen dan wel verminderd.

Lees meer

Kinderworkshops

Onze therapeuten hebben diverse kinderworkshops ontwikkeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit wordt gedaan door middel van speelse opdrachten die passen bij het kind en de eventuele aandoening van het kind. De workshops zijn gericht op het verbeteren van bepaalde vaardigheden en het aanmoedigen van talentontwikkeling. Denk bij deze workshops aan:

  • Het leren van vragen stellen en om hulp vragen
  • Het aanleren van sociale vaardigheden
  • Het stimuleren van talentontwikkeling
  • Het leren omgaan met verschillende prikkels
  • Hoe te ontspannen

Het aanbod workshops wisselt en de workshops worden altijd afgestemd op de kinderen die workshop volgen.

Lees meer

Partners