Het team

Het team van SOC Nederland zet zich vol passie in voor gezinnen die net wat extra aandacht kunnen gebruiken. Met een luisterend oor, specialistische kennis en persoonlijke aandacht brengen zij de structuur terug in het gezinsleven en verminderen ze de draaglast van ouders. De achtergrond van onze medewerkers verschilt, maar ze delen allemaal dezelfde drijfveer: het terugbrengen van de balans in het gezinsleven. Maak kennis met het team van SOC Nederland!

Zeynep

Zeynep Isik is sinds 2021werkzaam bij SOC Nederland als ambulant begeleider. Na haar bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus universiteit maakt Zeynep de keuze om theorie te combineren met praktijk. In 2022 maakt Zeynep de overstap van ambulant begeleider naar coördinator voor Zorg Binnen onderwijs.  Als coördinator Zorg binnen Onderwijs, vormt zij de spil tussen gezinnen, begeleiders, samenwerkingspartners en natuurlijks scholen in Nijmegen. Zij werkt vanuit een interprofessionele benadering. Elke dag voor nieuwe uitdagingen staan maakt het voor Zeynep het werken bij SOC Nederland leerzaam en leuk. Bovendien werkt Zeynep binnen SOC

Shabnam

Haar naam is Shabnam Hosseini en zij woont in Nijmegen. Zij heeft de opleiding ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ afgerond aan de HAN in Nijmegen. Tevens is zij ook afgestudeerd als jeugdzorgmedewerker. Daarnaast heeft zij de minor ‘Systeem Gericht Werken’ gevolgd waarbij er niet alleen gekeken wordt naar oplossingen voor het individu, maar voor het gehele gezinssysteem. Tijdens haar studies is ze erachter gekomen dat werken met jongeren haar passie is.

Shabnam is sinds 2021 werkzaam bij SOC Nederland als gezinsondersteuner en sinds 2022 als coördinator. Binnen SOC Nederland richt zij zich volledig op de gezinnen waarmee ze werkt om ervoor te zorgen dat zij de juiste ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast werkt Shabnam als aandachtfunctionaris cultureel sensitief werken. Dit team focust zich op het creëren van bewustwording van sensitief werken voor alle gezinnen. Zij vindt het belangrijk dat er goede communicatie en vertrouwen ontstaat in de hulpverlening met als uitgangspunt het gewenste eindresultaat te bereiken.

In haar vrije tijd leest zij graag boeken en is zij vaak te vinden met haar familie of vrienden.

Aafke

Aafke Wevers is sinds begin 2019 werkzaam bij SOC Nederland. Sinds begin 2020 is Aafke afgestudeerd als ‘Maatschappelijk Werker’ aan de HAN met het uitstroomprofiel ‘Jeugdzorgwerker’ en SKJ-geregistreerd. Zij is eerst begonnen als ambulant begeleider en vanaf januari 2020 is haar rol uitgebreid naar fulltime coördinator. Vanaf 2023 werkt ze als gezinsbegeleider en casemanager voor meervoudige problematiek. Aafke werkt vanuit Signs of Safety, een oplossingsgericht benaderingswijze die kijkt naar een balans van zorgen en krachten. Het aangaan van een partnerschap met de ouders en hun netwerk is een belangrijk element.

Sharon

Sharon is sinds 2020 werkzaam bij SOC Nederland. Zij is gestart als ambulant ondersteuner tijdens haar studie Pedagogiek (minor: ‘Creativiteitsontwikkeling’). Na het behalen van haar diploma heeft zij de overstap gemaakt naar de functie van Specialistisch Gezinsbegeleider (SKJ geregistreerd).

Vanuit deze rol begeleidt zij ouders en kinderen bij persoonlijke en/of gezamenlijke doelen. Sharon is Triple-P gecertificeerd en biedt opvoedondersteuning volgens de principes van Positief Opvoeden, welke gericht is op het versterken van de relatie tussen ouder en kind en de wederzijdse beïnvloeding tussen beide. Daarnaast richt Sharon zich steeds meer op het uitvoeren van omgangsregelingen tussen ouder en kind. Haar vrije tijd besteed zij aan schilderen, tekenen, boetseren en andere creatieve activiteiten. Dus als het even kan, gaat Sharon graag creatief met kinderen aan de slag. Wie weet is dat nog iets waar zij zich in de toekomst meer op zal gaan richten.

Als begeleider is Sharon betrokken, vindt gemakkelijk aansluiting en zet graag humor in, juist wanneer het pittig wordt is het volgens Sharon belangrijk om te kunnen blijven lachen samen.

Lisette

Lisette is sinds 2020 werkzaam binnen SOC Nederland als ambulante ondersteuner.

Na het behalen van haar studie ‘Psychomotorische Therapie’ (minor: systeem gericht werken), heeft zij de overstap gemaakt naar de functie psychomotorisch therapeut en specialistische gezinsbegeleider. Binnen deze functies is zij vooral bezig met ervaringsgericht werken, met gezinnen die kampen met verschillende vraagstukken rondom opvoedvragen of het vergroten van de sociaal emotionele ontwikkelingen.  Lisette is werkzaam binnen gezinnen met kinderen met ADHD, ASS, ODD, hechtingsproblematiek of LVB. Lisette kijkt altijd naar mogelijkheden en werkt aan de hand van het ACT-gedachtegoed. Tevens is ze altijd in voor nieuwe uitdagingen.

Steven

De naam is Steven Visscher, hij is geboren in Nijmegen en getogen in het nabijgelegen dorpje Mook. Steven heeft ‘Pedagogiek’ gestudeerd aan de HAN en er tijdens deze studie gebruik van gemaakt om op zoveel mogelijk plekken, zowel in het binnen- als buitenland, ervaring op te doen.

Vanaf 15 november 2021 is Steven onderdeel van de SOC familie, en werkzaam als coördinator in de regio Nijmegen. Daarnaast werkt Steven als aandachtfunctionaris cultuur sensitief werken. Dit team focust zich op het creëren van bewustwording bij sensitief werken voor alle gezinnen.

Zijn werkzaamheden gaan gepaard met veel enthousiasme en positieve energie. Altijd uitgaan van het positieve en op zoek naar de kracht binnen het kind en het gezin. Vanuit zijn functie vindt hij het belangrijk dat er goed wordt aangesloten bij de behoefte, bij de vraag van de ander.
Vertrouwen in het werken met elkaar is de sleutel tot succes. Verbinding wordt gelegd door op de juiste golflengte te zitten. Door een cultuur sensitieve aanpak wordt de ander gezien in wie hij of zij is, en vanuit daar kunnen er binnen het gezin mooie stappen worden gezet.
Naast zijn werk bij SOC, houdt hij zich bezig met een veelzijdigheid aan activiteiten zoals; kickboksen, hardlopen, voetbal, fitness, het leren van talen, het lezen van boeken en het luisteren van muziek. 

 

Heleen

Heleen is in 2018, tijdens haar studie, gestart als ambulant begeleider binnen SOC Nederland. In 2019 heeft zij haar diploma ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ behaald aan de HAN in Nijmegen. Hierna heeft zij de overstap gemaakt naar de functie van gezinsbegeleider. Hier houdt zij zich onder andere bezig met verschillende vraagstukken rondom omgangsregelingen, opvoedvragen en gezinnen met een meervoudige hulpvraag. Halverwege 2022 is Heleen naast gezinsbegeleider ook werkzaam als coördinator in de regio Arnhem. Heleen is SKJ geregistreerd. Heleen werkt vanuit Signs of Safety, een oplossingsgerichte benaderingswijze die kijkt naar een balans van zorgen en krachten. Het aangaan van een partnerschap met de ouders en hun netwerk is een belangrijk element.

Laura

Laura heeft in 2018 haar diploma pedagogiek (minor: ‘Het kwetsbare kind’) behaald aan de HAN in Nijmegen. Tijdens haar studie was Laura al werkzaam als ambulant ondersteuner bij SOC Nederland. Een jaar na het behalen van haar diploma is zij enkele jaren op Aruba als pedagogisch medewerker werkzaam geweest. Terug in Nederland is Laura in augustus 2021 opnieuw aan het werk gegaan bij SOC Nederland als specialistisch gezinsbegeleider. Hier houdt zij zich vooral bezig met verschillende vraagstukken rondom opvoedvragen en gezinnen met een meervoudige hulpvraag. Daarnaast is Laura sinds april 2022 gestart als coördinator van de regio Noordoost-Brabant. Laura werkt vooral in gezinnen met (jonge) kinderen met ADHD en ASS. In haar werk is zij iemand die vanuit een grote betrokkenheid graag met een nuchtere blik mee denkt om samen tot een plan te komen. Laura is een zeer loyaal persoon, initiatiefrijk en altijd oplossingsgericht.

Femke

Femke is 24 jaar en woonachtig in Arnhem. Haar loopbaan en passie heeft zij ontdekt tijdens haar mbo-opleiding ‘Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg’. Zij vond het leuk om kinderen te begeleiden en hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Om haar kennis te verbreden, heeft Femke de HBO opleiding ‘Toegepaste Psychologie’ gevolgd aan Saxion te Deventer. Momenteel volgt zij de opleiding ‘Gezinstherapie’.

Femke is werkzaam sinds augustus 2020 bij SOC Nederland als gezinsondersteuner naast haar studie. In oktober 2021 is zij doorgegroeid in de nieuwe functie als voltijd ambulant begeleider.

Als ambulant begeleider vindt Femke het belangrijk om het gezinssysteem op een positieve manier te stimuleren, zodat allen hun eigen unieke zelf worden en hun eigen krachten leren inzien, herkennen en in kunnen zetten. Kinderen en ouders voelen zich vaak veilig bij haar, doordat zij een rustige houding heeft en een positieve uitstraling. Als hulpverlener is Femke betrokken bij het gezinssysteem, biedt zij een luisterend oor en kijkt zij samen met het gezin naar een passende oplossing, zodat zij hun doelen behalen. Hier haalt Femke als hulpverlener de energie uit.

Naast het begeleiden van gezinnen sport Femke graag. Houdt zij van koken en bakken en spreekt zij graag af met familie en vrienden.

Nomi

Nomi Jansen komt uit een klein dorpje ‘Hernen’, maar woont momenteel in Arnhem Zuid.

Tijdens haar derde leerjaar van de opleiding ‘Pedagogiek’ is ze begonnen als gezinsondersteuner bij SOC Nederland in juni 2019. Sinds oktober 2021 is ze werkzaam als coördinator. Nomi heeft altijd veel plezier in het werken bij verschillende gezinnen. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het ontzettend leuk voor haar.

Het uitstralen van haar positieve energie en enthousiasme is een van haar krachten. Dit kan ze goed overbrengen op anderen. Kinderen, jongeren en ouder(s)/verzorger(s) voelen zich vaak veilig en vertrouwt bij haar, doordat ze een luisterend oor biedt en een open houding uitstraalt.

Actief luisteren naar de wens en hulpvraag van kind en gezin en de hulpverlening daarop aansluiten is iets wat ze belangrijk vindt. Ze kijkt graag samen met kind en gezin naar hun kwaliteiten en krachten, omdat dit zorgt voor veel positieve leerervaringen. Het geeft Nomi energie om samen met het kind en gezin hun doelen te kunnen behalen.

In haar vrije tijd loopt Nomi graag een rondje hard, spreekt ze af met vriendinnen of is ze bij haar familie.

Ruth

Ruth is tijdens haar studie in 2018 gestart als ambulant begeleider bij SOC Nederland. Zij heeft de opleiding ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ afgerond en is SKJ geregistreerd. Tijdens deze opleiding heeft zij zich gespecialiseerd in het systeemgericht werken binnen de ambulante jeugdzorg op het gebied van meervoudige problematiek. Sinds 2020 is ze bij SOC Nederland werkzaam als gezinsbegeleider in de regio Nijmegen. En sinds 2024 als casemanager. Ruth werkt vanuit de NIKA-methodiek gericht op gehechtheid en trauma.

Anne B.

Anne werkt sinds februari 2018 bij SOC Nederland. Zij is tijdens haar studie gestart als ambulant ondersteuner en is sinds september 2020 werkzaam als gedragswetenschapper. Anne heeft in 2017 haar diploma ‘Sociaal Pedagogisch Hulpverlening’ behaald aan de HAN in Nijmegen. In 2020 heeft zij de master ‘Pedagogische Wetenschappen’ afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als gedragswetenschapper werkt Anne veel samen met ambulant (gezins)begeleiders en coördinatoren, en komt zij op aanvraag bij gezinnen thuis om mee te kijken en mee te denken. Zij werkt systeemgericht en is gespecialiseerd in angst- en stemmingsproblematiek. Tot slot is zij geregistreerd bij de NVO en SKJ.

Nienke van de Akker

In 2015 ben ik begonnen met SOC Nederland. Als gediplomeerd maatschappelijk werkster ben ik gespecialiseerd op het gebied van oplossingsgericht coachen.

Ik ben het eerste aanspreekpunt bij allerlei soorten vragen of opmerkingen en voor de oppas-/ondersteuningsprofessional. Tevens ben ik de vaste contactpersoon voor gezinnen en ben ik verantwoordelijk voor:

  • Intake- / kennismakingsgesprekken.
  • Het opstellen van het plan van aanpak.
  • Verzorgen van de juiste match tussen gezinnen en de oppas-/ondersteuningsprofessional.
  • Het bewaken van de voortgang ten aanzien van de gestelde doelen en het houden van evaluatiegesprekken.

Charel van den Elsen

Mijn naam is Charel van den Elsen en ik woon in een klein dorpje in Noord-Brabant. Mijn studie SPH heb ik afgerond aan de HAN in Nijmegen. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij SOC Nederland als gezinsondersteuner en sinds eind 2018 ben ik actief in de functie van coördinator. Van nature ben ik vrolijk, positief, actief en een verbinder. Deze karaktereigenschappen kenmerken mijn manier van hulpverlenen. Mijn drijfveer voor werken in de hulpverlening, door middel van een persoonlijke aanpak, is het creëren van groei en ontwikkeling binnen het gezinssysteem.  Daar haal ik voldoening uit.

In mijn vrije tijd geniet ik van de natuur en het buiten zijn. Daarnaast dans ik graag.

SPH-Kwaliteit- PersoonlijkVerbonden- Actief-doener

Timon Heusinkveld

Timon Heusinkveld is in 2016 begonnen als ambulant ondersteuner bij SOC Nederland. Momenteel is hij werkzaam als coördinator bij regio Nijmegen. Timon is tevens gecertificeerd casemanager, heeft de opleiding manager in de zorg aan de HAN afgerond,  en is aangesloten als ambassadeur bij Brainblocks voor psycho-educatie.

Van oorsprong heeft hij de opleiding ‘Pedagogiek’ gedaan nadat hij het CIOS Arnhem heeft afgerond. Sportiviteit en humor zijn twee belangrijke waardes die hij meeneemt in zijn werk en dagelijks leven.

Pedagogiek-SKJ-Brainblocks-sportief-creatief-betrouwbaar

Sam van den Boer

Sam heeft de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in 2018 afgerond en heeft daarvoor ook de mbo-opleiding Pedagogisch Werk voltooid.

Sinds 2017 werkt hij als ambulant begeleider bij SOC Nederland. Sam vindt het leuk om te werken met gezinnen en krijgt energie wanneer hij met gezinnen kansen creëert en nieuwe oplossingen verzint om samen verder te komen. Tijdens zijn opleiding en het werk dat hij daarnaast altijd heeft gedaan, heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken met (kwetsbare) jongeren en de mensen om hen heen. Sam ziet zichzelf als een echte teamspeler, die samenwerkt om tot een gezamenlijke oplossing of aanpak te komen. Een van zijn grootste hobby’s doet hij ook graag in teamverband: twee avonden per week speelt hij namelijk basketbal. In zijn aanpak vindt Sam het belangrijk om oog te hebben voor de verschillende kanten van een verhaal, maar uiteindelijk moet altijd het kind centraal staan.

Sinds 2019 heeft Sam zijn rol als ambulant begeleider uitgebreid met zijn rol als coördinator en opleidend coach binnen SOC Nederland. In deze rollen is hij van het begin tot eind betrokken bij het gezin en coacht hij hiernaast ook medewerkers bij hun ontwikkeling als startende professional. Sam is gedreven in zijn werk en kan daarbij goed het overzicht bewaken, wat maakt dat de samenwerking met anderen, het coachen van anderen en het proces van aanmelding tot afsluiting prettig verloopt.

MWD-Social Work-Coaching-Oplossingsgericht-Systeemgericht- SKJ-Vertrouwen-Betrokken-Organiseren-Teamspeler

Floor Posthuma

Floor Posthuma is sinds 2017 aan de slag bij SOC Nederland. Ze is werkzaam in de regio’s Brabant en Rivierenland. Haar specialisme ligt binnen de ASS problematiek. Als ambassadeur van Brain Blocks geeft ze psycho educatie aan ouders, kinderen en werknemers van SOC Nederland. Tevens is ze SKJ- geregistreerd. Voor haar studie Creatieve Therapie Beeldend is ze destijds verhuist vanuit Brabant naar Nijmegen. Inmiddels woont ze in een dorp in de buurt van Nijmegen en in haar vrijetijd wandelt ze graag met haar hond, en doet ze aan wielrennen.

Maartje Groot

Maartje is sinds 2017 werkzaam bij SOC Nederland. Voorheen was ze werkzaam in de regio Nijmegen, als ambulant begeleider.  Sinds haar verhuizing naar de Achterhoek is ze werkzaam in de regio Centraal Gelderland. Begonnen als coördinator, en nu in de functie als Zorgmanager voor de gehele regio Centraal Gelderland.
Tevens is ze SKJ-geregistreerd.

Betrokkenheid, persoonlijke aandacht en ontwikkelgericht samenwerken vindt Maartje belangrijke kenmerken in haar werkzaamheden. Naast het werk vindt Maartje het leuk om actief bezig te zijn, zoals sporten en met de hond wandelen.

Betrokken-persoonlijke aandacht-kritisch-plannen en organiseren-samenwerken-vht-skj-pedagogiek

 

Margreet Vos

Mijn naam is Margreet Vos en ik ben een ervaren psychotherapeut met een eigen praktijk in Niftrik.  In mijn psychotherapiepraktijk behandel ik cliënten met diverse klachten, zoals depressie, angstklachten en trauma. Ook kinderen en jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme en angstklachten kunnen bij mij terecht

Margreet Vos werd in 1992 ingeschreven in het register van psychotherapeuten. Zij deed onder meer gedurende 12 jaar ervaring op binnen de GGZ Oost-Brabant als psychotherapeut en als hoofd van de afdeling jeugdzorg. Zij werkte in het verleden in de Nijmeegse Pompekliniek binnen de forensische psychologie en was gedurende 20 jaar als docent verbonden aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) in het post-hbo-onderwijs.