Gespecialiseerde oppas in de vorm van begeleiding

SOC Nederland biedt begeleiding in de vorm van een gespecialiseerde oppas. Je behoudt zelf de regie; de oppasprofessional fungeert als verlengstuk van jouw/jullie opvoeding, en werkt aan de doelen die samen zijn opgesteld. Daarnaast is deze professional flexibel inzetbaar op dagen wanneer de urgentie van de inzet het hoogst is. Wanneer je het prettig vindt, kan deze professional ook adviezen en tips geven. De duur van deze vorm van begeleiding is afhankelijk van de doelen die beschreven staan in het hulpverleningsplan.

De oppasprofessional kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende gebieden:

 • school
 • hobby’s/vrijetijdsbesteding
 • sport
 • sociale vaardigheden (maken van vriendjes/vriendinnetjes)
 • ondernemen van activiteiten
 • psycho-educatie

Gespecialiseerde hulp

SOC Nederland biedt hulp in de vorm van een gespecialiseerde oppas. Je behoudt zelf de regie; de oppasprofessional fungeert slechts als verlengstuk van jouw/jullie opvoeding en is flexibel inzetbaar op dagen wanneer dat het beste uitkomt. Wanneer je het prettig vindt, kan de oppasprofessional ook adviezen en tips geven. De oppasprofessionals van SOC Nederland ondersteunen je minimaal voor één jaar in de zorg van je kind.

De oppasprofessional kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende gebieden:

 • school
 • hobby’s/vrijetijdsbesteding
 • sport
 • sociale vaardigheden (maken van vriendjes/vriendinnetjes)
 • ondernemen van activiteiten
 • psycho-educatie

Een vaste begeleider

met kennis van zaken,

die flexibel inzetbaar is.

Een vaste oppas

Een vaste oppas met kennis van zaken, die flexibel inzetbaar is, die met je samenwerkt én je ondersteunt; SOC Nederland heeft deze voor jou in dienst. De specialistische opvoedkundige begeleiding die SOC Nederland biedt, bestaat uit specialisten die al veel praktijkervaring hebben opgedaan. Deze specialisten worden door ons zorgvuldig geselecteerd, opgeleid en ondersteund.

Ondersteuning voor ouders en verzorgers

SOC Nederland ondersteunt eenieder die intensief betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren. We richten ons voornamelijk op kinderen en jongeren die bekend zijn met:

 • add
 • adhd
 • problemen binnen het autistisch spectrum
 • angstproblematiek
 • stemmingsstoornissen

Degene die intensieve zorg verrichten (ouders/verzorgers, gezinsleden, vrienden, familieleden) hebben vaak behoefte aan ondersteuning en zijn daarbij vaak ook op zoek naar een klankbord voor hun dagelijkse zorgen.

Even de zorg uit

handen geven

Kosten specialistische oppas

SOC Nederland is een gecontracteerde partner van gemeenten. Dit betekent dat onze zorg wordt vergoed middels de Jeugdwet of via het PGB. Wanneer je zorg wilt ontvangen via SOC Nederland ontzorgen wij je ook omtrent de gehele zorgaanvraag. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Jeugdwet

In de Jeugdwet geldt in principe een leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdhulp. Jeugdhulp kan eventueel doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt en mits het voldoet aan daarvoor geldende voorwaarden. Je gemeente organiseert de zorg voor alle kinderen en jongeren. Dit is geregeld in de Jeugdwet die sinds 1 januari 2015 geldt.

PGB houders

Je kunt via je PGB (Persoon Gebonden Budget) zorg bij ons inkopen. De uren die door SOC Nederland aan begeleiding en ondersteuning worden ingezet, worden door de SVB (Sociale Verzekerings Bank) uitbetaald aan SOC Nederland. Mocht je nog niet in het bezit zijn van een PGB, dan kun je deze aanvragen bij jouw gemeente. Het PGB van de gemeente kun je alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Gespecialiseerde oppas inschakelen?

Heb je interesse in een specialistische oppas of wil je meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. We ondersteunen en adviseren je graag.

Neem contact met ons op
Misschien ook interessant

Gezinsbegeleiding

Bij ambulante gezinsbegeleiding leggen we accent op het versterken van opvoedingsvaardigheden. Heeft jouw gezin te maken met een veelheid aan problemen? Voor gezinnen met (complexe) problemen op meerdere leefgebieden is...
Bekijk

Video Home Training (VHT)

Video Home Training (VHT) is een vorm van intensieve gezinsbegeleiding, waarbij er in de thuissituatie video-opnames worden gemaakt. De opnames worden gebruikt om jou te ondersteunen in de opvoeding van...
Bekijk