Begeleiding regulier onderwijs

Kinderen die in gedrag geen aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten vragen vaak meer aandacht en begeleiding van de leraar. Klassen zitten echter vaak vol, waardoor de leraar in veel gevallen niet voldoende aandacht kan besteden aan een kind met extra zorgbehoefte. SOC Nederland biedt daarom in de gemeenten Wijchen en Druten ook ondersteuning op scholen en BSO’s aan.

Passend onderwijs

Het passend onderwijs is ontwikkeld om zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool te laten gaan. Alle scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elk kind. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op gelijke kansen. Vanuit de praktijk hebben wij ervaren dat het voorkomt dat een kind door zijn/haar gedrag terechtkomt in het speciaal onderwijs of bij een BSO+, terwijl dit niet altijd passend is. Er zijn gevallen bekend waarbij het juist wenselijker zou zijn voor de ontwikkeling van een kind om regulier onderwijs te volgen, mits er passende ondersteuning op school mogelijk is.

Begeleiding in het onderwijs

SOC Nederland heeft veel ervaring met het bieden van passende zorg binnen het reguliere onderwijs en de BSO. We bieden op maat gemaakte begeleiding. Zorgvuldig afgestemd op de behoeften van je kind, jou als ouder/verzorger en de leerkracht en/of pedagogisch medewerker. Je kind werkt met de ondersteuner aan vooropgestelde doelen om bijvoorbeeld instructies die in de klas gegeven worden beter op te pakken, een prikkelarme omgeving aan te kunnen bieden wanneer dit nodig is, de sociale zelfredzaamheid te vergroten of bepaalde sociale vaardigheden aan te leren. Daarnaast wordt de leerkracht/pedagogisch medewerker ontlast, zodat hij of zij aandacht kan aan de rest van de kinderen in de klas.

Zorgvuldig afgestemd

op de behoeften

van je kind

Ondersteunende taken

Een van onze medewerkers is het vaste gezicht op school of de BSO voor een aantal uren  op 1 school/BSO of meerdere scholen/BSO’s, een vast gezicht voor een aantal af te spreken uur, die structureel op een reguliere basisschool aanwezig is als ondersteuning. Deze medewerker is het vaste aanspreekpunt, voor een ieder die betrokken is een vooropgezet hulpverleningstraject.  Een medewerker die een bijdrage levert op het gebied van zorg en onderwijs. SOC Nederland heeft een aanbod gecreëerd waar naar eigen inzicht of in zijn algeheel gebruik van kan worden gemaakt. Wat mag je hierin verwachten:

  • Individuele aandacht begeleiding
  • Begeleiding in de klas
  • Signalering van diagnostiek en problematiek
  • Psycho-educatie voor leraren, pedagogisch medewerkers en interne begeleiders
  • Groepsondersteuning; leren met elkaar onder begeleiding
  • Ondersteuning en inventarisatie van zorgbehoeftes

Begeleiding regulier onderwijs aanvragen

Wil je meer informatie over onze begeleiding of werkwijze? Of wil je direct begeleiding op school voor je kind aanvragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

De zorg van SOC Nederland kan alleen worden ingezet na verwijzing van het sociaal wijkteam,  een arts of een aangewezen verantwoordelijke van een school, zoals bijvoorbeeld een school maatschappelijk werker.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan
Misschien ook interessant

Gespecialiseerde oppas in de vorm van begeleiding

Je doet er alles aan om je kind met ad(h)d, autisme, angststoornis of stemmingsstoornis de begeleiding te bieden die hij of zij nodig heeft, maar je merkt dat je soms...
Bekijk

Gezinsondersteuning

Voor gezinnen die extra aandacht en zorg kunnen gebruiken, biedt SOC Nederland specialistische gezinsondersteuning aan. Onze gezinsondersteuning bestaat naast de reguliere begeleiding ook uit specialistische begeleiding en is er voor...
Bekijk

Psycho-educatie

Onze specialistische oppassen en ondersteuners ontwikkelen zich continu door middel van workshops en individuele coaching. Wij vinden het belangrijk dat zij kennis hebben van een grote diversiteit aan psychische klachten...
Bekijk

Video Home Training (VHT)

Video Home Training (VHT) is een vorm van intensieve gezinsbegeleiding, waarbij er in de thuissituatie video-opnames worden gemaakt. De opnames worden gebruikt om jou te ondersteunen in de opvoeding van...
Bekijk

Kinderworkshops

Onze therapeuten hebben diverse kinderworkshops ontwikkeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit wordt gedaan door middel van speelse opdrachten die passen bij het kind en de eventuele aandoening...
Bekijk