Verschillende vormen van begeleiding voor kind en gezin

Je doet er alles aan om je kind met bijvoorbeeld ad(h)d, ASS-problematiek, hechtingsproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen en andere nog niet gediagnosticeerde zorgen, de allerbeste zorg te bieden die hij/zij nodig heeft, maar je merkt soms dat je geen kant meer op kunt. Het wordt teveel, je loopt vast in de opvoeding, bent uitgeput, het loopt thuis wellicht niet zoals je graag wilt.

SOC Nederland biedt hierin verschillende vormen van begeleiding in de thuissituatie.   Alvorens er voor een vorm gekozen wordt, zal er eerst samen met jou en jouw gezin een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin worden alle doelen, wensen en behoeften beschreven. De begeleiding is gericht op het behalen van deze doelen. Zodat jullie de zorg op een gegeven moment weer zelfstandig aan kunnen.