Over SOC Nederland

SOC Nederland is opgericht voor gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning in de vorm van een paar extra handen, begeleiding bij schoolgerelateerde zaken, het leggen van sociale contacten of bijvoorbeeld het vinden van een hobby. Soms kan het voor ouders ook heerlijk zijn dat er een professionele oppas is die een aantal taken overneemt. 

Begeleiding en ondersteuning op maat

SOC Nederland zorgt voor specialistische begeleiding en ondersteuning op maat, met andere woorden: begeleiding die past bij jullie wensen en behoeften. SOC Nederland is er voor kinderen, jongeren, ouders/verzorgenden die bekend zijn met:

  • add
  • adhd
  • problemen binnen het autistisch spectrum
  • angstproblematiek
  • stemmingsstoornissen

Degene die intensieve zorg verrichten (gezinsleden, ouders/ verzorgers, vrienden, familieleden) hebben vaak ook behoefte aan ondersteuning en zijn regelmatig op zoek naar een klankbord voor hun dagelijkse zorgen. SOC Nederland neem een deel van de zorgtaken over en biedt advies en praktische handvatten om de zorg waar mogelijk te verlichten.

Begeleiding die past

bij jullie wensen

en behoeften

Draagkracht en draaglast in balans

Wij hebben als missie om ondersteuning en begeleiding te bieden aan kinderen, jongeren, ouders/verzorgende en hun sociale omgeving, zodat draagkracht en draaglast beter met elkaar in balans blijven. Daarom biedt SOC Nederland specialistische begeleiders die langdurig bepaalde zorgtaken van jou overneemt en praktische hulp biedt bij jullie thuis.