Voor wie

Een kind met ad(h)d, autisme, angststoornis of stemmingsstoornis?

U doet er alles aan om uw kind de begeleiding te bieden die hij of zij nodig heeft maar u merkt dat u soms geen kant meer op kunt. Uw gezinsleven wordt bepaald door de zorg van uw kind. Tijd voor uzelf, uw partner en andere gezinsleden is beperkt. Soms kan het van belang zijn om de zorg af en toe even uit handen te geven, zodat u en de andere gezinsleden tot rust kunnen komen.

Gespecialiseerde hulp

SOC Nederland biedt gespecialiseerde hulp in de vorm van een oppas en stelt samen met u een plan op dat aansluit bij uw wensen en behoeften betreffende opvoeding van uw kind. U als ouders/verzorgers behoudt de regie, de oppasprofessional zal fungeren als een verlengstuk van uw opvoeding en is flexibel inzetbaar op dagen wanneer u dat het beste uitkomt. Wanneer u dat prettig vindt kan uw oppasprofessional u ook adviezen of tips geven. De oppasprofessionals van SOC Nedrland ondersteunen u minimaal voor één jaar in de zorg van uw kind.

De oppasprofessional  kan u bijvoorbeeld ondersteunen op de volgende gebieden:

 • school
 • hobby’s/vrijetijdsbesteding
 • sport
 • sociale vaardigheden (maken van vriendjes/vriendinnetjes)
 • ondernemen van activiteiten
 • psycho-educatie aan meerdere partijen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, we ondersteunen en adviseren u graag.

Jongeren met behoefte aan gespecialiseerde hulp?

De begeleiders van SOC Nederland fungeren niet alleen als ‘oppas’ maar zijn ook zeer geschikt om jongeren met speciale problemen te coachen. Het geringe leeftijdsverschil wordt als een voordeel ervaren. In de praktijk kan het zo zijn dat van een generatiegenoot sneller iets wordt aangenomen dan van een ouder.

De begeleiding bestaat uit praktische ondersteuning die hen helpt bij de alledaagse dingen van het leven. Bijvoorbeeld op het gebied van: school, werk, financiën, vrijetijdsbesteding, vergroten van hun sociale netwerk, ontwikkelen van sociale vaardigheden etc. Samen met de jongere, ouders/verzorgers maken we een plan die aansluit bij de behoeften en wensen. De jongere gaat actief aan de slag met de begeleider om zijn of haar doelen te behalen.

De begeleider richt zich op de krachten, aanleg en talenten van de jongere. De praktijk wijst uit: Competenties worden versterkt, het probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid worden vergroot.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, we ondersteunen en adviseren u graag.

SOC Nederland ondersteunt Ouders, verzorgers en mantelzorgers

SOC Nederland ondersteunt eenieder die intensief betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren. SOC Nederland richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren die bekend zijn met :

 • add
 • adhd
 • problemen binnen het autistisch spectrum
 • angstproblematiek
 • stemmingsstoornissen

Degene die intensieve zorg verrichten (gezinsleden, ouders/ verzorgers, vrienden, familieleden) hebben vaak ook behoefte aan ondersteuning en zijn regelmatig op zoek naar een klankbord voor hun dagelijkse zorgen. Het kan goed zijn om mensen te ontmoeten die zich in dezelfde situatie bevinden als u. Dit kan waardevol zijn en u veel steun geven.

SOC Nederland organiseert bijeenkomsten waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken en waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden, we informeren u graag.

Kosten

SOC Nederland is een gecontracteerde partner van uw gemeente. Dat betekent dat de zorg die SOC Nederland u kan bieden vergoed wordt, middels de WMO, Jeugdwet of via het PGB.

Neem contact met ons op voor meer informatie. We informeren u graag!

WMO

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar voor een belangrijk deel belegd in de Jeugdwet en vanaf 18 jaar in de WMO.

SOC Nederland is een gecontracteerde zorgaanbieder en biedt ondersteuning en begeleiding vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Wanneer u zorg wilt ontvangen via SOC Nederland ontzorgen wij u ook omtrent de gehele zorgaanvraag er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, we ondersteunen en adviseren u graag.

Jeugdwet

In de Jeugdwet geldt in principe een leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdhulp. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk  kader valt en mits het voldoet aan daarvoor geldende voorwaardenUw  gemeente organiseert de zorg voor alle kinderen en jongeren. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 is ingevoerd.

SOC Nederland is een gecontracteerde zorgaanbieder en biedt ondersteuning en begeleiding vanuit de Jeugdwet. Wanneer u zorg wilt ontvangen via SOC Nederland ontzorgen wij u ook omtrent de gehele zorgaanvraag er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

PGB houders

U kunt  zorg inkopen bij SOC Nederland, via uw PGB (Persoon Gebonden Budget). De uren die door SOC Nederland aan begeleiding en ondersteuning bij u worden ingezet worden door de SVB (Sociale Verzekerings Bank) uitbetaald aan SOC Nederland.

Mocht u nog niet in het bezit zijn van een PGB dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente.  Het PGB van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Wanneer u zorg wilt ontvangen via SOC Nederland ontzorgen wij u ook omtrent de gehele zorgaanvraag er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, we ondersteunen en adviseren u graag.

PGB houdersOverige mogelijkheden

De overheid heeft per 2015 de zorg anders georganiseerd. De gemeenten worden verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteunende taken. SOC Nederland is een gecontracteerde aanbieder van uw gemeente. SOC Nederland bekijkt samen met u de mogelijkheden hoe we in uw zorgvraag kunnen voorzien. 

Wanneer u zorg wilt ontvangen via SOC Nederland ontzorgen wij u ook omtrent de gehele zorgaanvraag er is vaak meer mogelijk dan u denkt.  Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.